Numai viaţa, traducere

(O traducere mai veche, pe care am mai schimbat-o puţin. Nu e o traducere liberă  dar am încercat să păstrez sensurile în detrimentul exactităţii formei)

Only my life

de Nichita Stănescu

Only my life, instead of me, will truthly cease,

sometime.

Only the grass knows the taste of clay.

Only my blood is really longing my heart

when it runs out.

Air is high, you are tall,

My sadness is above.

There’s a time for dying horses.

There’s a time when cars are getting older.

There’s a time when the rain comes cold

and all the other women have your head

and your clothes.

It comes, also, on the sky, a big, white bird

that eggs moon.

(Traducere de Florin Dan Prodan)

 

Numai viaţa

de Nichita Stănescu

Numai viața mea va muri pentru mine-ntr-adevăr,

cândva.

Numai iarba știe gustul pământului.

Numai sângelui meu îi e dor, într-adevăr,

de inima mea, când o părăsește.

Aerul e înalt, tu ești înaltă,

tristețea mea e înaltă.

Vine o vreme când mor caii.

Vine o vreme când se învechesc mașinile.

Vine o vreme când plouă rece

și toate femeile poartă capul tău

și rochiile tale.

Vine și o pasăre mare, albă,

care ouă pe cer luna.

Reclame